marți, 17 ianuarie 2012

ACEST  SITE  ARE  DREPT  SCOP  PRINCIPAL  CONSILIEREA,  PROTECŢIA, PROMOVAREA
ŞI  APĂRAREA DREPTURILOR  ŞI  LIBERTĂŢILOR  PERSOANELOR   ÎMPOTRIVA
ABUZURILOR  DE  ORICE  NATURĂ.  ÎN  ACES  SENS,  RUGĂM  PE  TOȚI  CEI INTERESAȚI 
SĂ NE COMUNICE   EVENTUALE  SITUAȚII  ÎN  CARE  AU  FOST  ABUZAȚI  ȘI  EFECTELE
ABUZURILOR.  ÎN  LIMITA  POSIBILITĂȚILOR  ȘI  CADRULUI  LEGAL ÎN  VIGOARE,
VOM ASIGURA  CONSULTAȚII  DE  SPECIALITATE  ȘI  VOM  RECOMANDA  CĂILE
DE  URMAT,  PENTRU  RECÂȘTIGAREA  DREPTURILOR  PIERDUTE.